บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย สุขภาพแข็งแรงและสู้งาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
537/251 - 252 ถนนสาธุประดิษฐ์ 37
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.t-danthong.co.th
ใช้งานแผนที่