JobThai
บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นบริษัทฯที่พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายตัวทางด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงต้องการรับสมัครพนักงานสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด
75/16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.peopleplus.co.th