JobThai
MDI Services
บริการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
- มีโบนัส หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีชั่วโมงการทำงานพิเศษ หรือในวันหยุด
zero position th
MDI Services
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 122 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120