JobThai
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจการมากว่า 50 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าข้าววันละ 10 บาท - ค่ากะ 50 บาท - เบี้ยขยันแบบ 400 500 600 - เงินค่าตำแหน่งงานตามหน้างาน - เงินช่วยเหลือจัดการงานศพพนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน (กรณีเสียชีวิต) - เครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส/ปรับค่าจ้างประจำปี - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - สิทธิลาพักร้อนเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตั้งแต่ปีแรก - พักร้อนสูงสุด 12 วัน - วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี - ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ - หยุดทุกวันอาทิตย์และทำงานในวันเสาร์เดือนละ 2 ครั้ง
ติดต่อ
บริษัท แก้วปราการ จำกัด
49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: http://www.unionglassthai.com