เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 44 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ห้องพยาบาล
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าจัดการงานศพพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส , ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
 • พักร้อนสูงสุด 12 วัน
 • ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ
 • วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี
 • หยุดทุกวันอาทิตย์และทำงานในวันเสาร์เดือนละ 2 ครั้ง
 • สิทธิพักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก
20 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
วิศวกรแม่พิมพ์
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
2. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
วิศวกรผลิต
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
3. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
Export Sales
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
Sales and Marketing Department Manager
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
6. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
ธุรการขายในประเทศ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
7. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
8. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
ธุรการขายต่างประเทศ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
9. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
Web Master/Web Developer
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
10. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Export Administrator)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
11. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
12. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามงานด้านความปลอดภัย
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
13. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สี
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
14. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
15. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
16. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
โปรแกรมเมอร์
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
17. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
พนักงานขายในประเทศ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
18. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
19. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
พนักงานธุรการคลังสินค้า
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
10,000-11,000 +ค่าประสบการณ์
20. รับสมัครด่วน
13 ก.ย. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
แฟกซ์: 02-701-4647
เว็บไซต์: www.unionglassthai.com