JobThai
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand "UNIONGLASS" กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 44 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ห้องพยาบาล
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าจัดการงานศพพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส , ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
 • พักร้อนสูงสุด 12 วัน
 • ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ
 • วันหยุดประเพณีกว่า 15 วันต่อปี
 • หยุดทุกวันอาทิตย์และทำงานในวันเสาร์เดือนละ 2 ครั้ง
 • สิทธิพักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก
 • 10 ตำแหน่ง
  ติดต่อ
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  เว็บไซต์: http://www.unionglassthai.com