บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด
บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์จำกัด เป็นบริษัทที่รับทำและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวางระบบงานให้กับองค์กร/บริษัท/โรงงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจัดหาและให้คำปรึกษาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด
927/28 ค,ฆ ถ.เศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.neo-netsoft.com
ใช้งานแผนที่