บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2511ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการกว่า 40 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปัจจุบันบริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเออีโอ No.31 เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการ เป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัส
 • - ชุดฟอร์ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าครองชีพ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - งาน CSR ประจำปี
 • - อบรมสัมมนา
 • - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช
 • - เวลาปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00/8.30-17.30)
ติดต่อ
บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
446/75 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-392-7676-7, 02-711-0001-2, 02-392-0100 ต่อ 106
แฟกซ์: 02-381-1904
เว็บไซต์: www.vcshipping.co.th/
วิธีการเดินทาง
 • 1. รถเมลฺ์สาย 133,71,115,109,545,40,109, (สอบถามรถเมล์เพิ่มเติมที่ 1348)
 • 2. BTS ลงสถานีพระโขนง
ใช้งานแผนที่