บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนด้านการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในหลายธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจไอที ขณะนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานในตำแหน่ง ต่างๆดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ/ชีวิต/อุบัติเหตุ/ทุพลภาพ
ติดต่อ
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 9 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.pccinter.com
วิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ (รถประจำทางที่ผ่าน: 89, 205 ลงหน้าตึก MS Siam) 1 . กรณีอยู่ฝั่งธน - ขึ้นรถเมล์สาย 205 หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ บอกกับกระเป๋าว่าลงที่ตึก MS Siam 2. กรณีอยู่ฝั่งพระนครมาได้หลายเส้นทาง ดังนี้ - นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ออกทางออกที่ 2 (ตลาดหลักทรัพย์) แล้วข้ามถนนมาฝั่งตลาดคลองเตย ต่อรถสาย 205 ลงป้ายตึก MS Siam แล้วข้ามสะพานลอยมาค่ะ - มาทางรถไฟฟ้า BTS ให้มาลงที่สถานีช่องนนทรี แล้วออกที่ทางออก 5 แล่วต่อรถเมล์ BRT มาที่สถานีวัดด่าน ต่อ 205 มาลงหน้าตึก MS Siam
ใช้งานแผนที่