JobThai
รับออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม / รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าพาหนะ, - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเช่าบ้าน - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - รถรับส่ง ( เฉพาะพนักงานออฟฟิศ ) - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา ลูก สามี ภรรยา เสียชีวิต
zero position th
ติดต่อ
M.I.D Engineering Co.,Ltd.
333/4 หมู่ที่ 5 ถนนบายพาส กรุงเทพฯ- พัทยา
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.mid-thai.com/web/