บริษัท ผู้ผลิตเลนส์แว่นตารายใหญ่ในประเทศไทย TOG is a Bangkok-based privately owned business, and the leading Thai manufacturer of optical lenses. TOG has conducted business all over the world and provides full circle of expertise in ophthalmic industry. TOG also imports and distributes optical instruments and offers maintenance services locally. TOG has a strong relationship with other optical manufacturers, distributors and retailers in oversea countries such as America, Canada, Germany, England, France, Italy and Japan. Moreover, TOG has always exchanged the optical knowledge and the latest development of optical technology within the industry, in order to produce the best products and services. TOG has a vital role to play, be it inland or abroad. Our business dealings and vast network allow us to partake in international business partners, applying our expertise with others to fruitful collaborations. TOG stands for commitment, quality and standards of excellence, with, among others, ISO9001:2000 standards guaranteed, Thailand best brands license and support from the Board of Investment.
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงขีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขกาพประจำปี
 • ขยันกิจประจำปี
 • เยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือเครษฐกิจ
 • หอพัก
 • เลนส์แว่นสายตา, ส่วนลดราคาซื้อกรอบแว่นสายตา เป็นต้น
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
  15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
  ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  เว็บไซต์: www.thaiopticalgrop.com
  ใช้งานแผนที่