JobThai
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 สำนักงานอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ มีสาขาอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ปัจจุบันมีพนักงาน 176 คน
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ค่ารักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุ , เครื่องแบบ , เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
zero position th
Contacts
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
98 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130