Saiyo Recruitment Co., Ltd.
Saiyo เป็นบริษัทให้บริการด้านการจัดหาและจัดสรรบุคลากร เราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจธุรกิจและสภาพปัจจัยการบริหารงานของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อกำหนดภาพบุคลากรที่ลูกค้าต้องการให้ชัดแจ้ง และตั้งใจเต็มที่ในการจัดหาและจัดสรรบุคลากรที่ดีให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโต
สวัสดิการ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าความสามารถทางภาษา
 • รถรับส่ง
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอาหาร
 • และอื่นๆ
 • ตามเงื่อนไข ของบริษัท
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Saiyo Recruitment Co., Ltd.
  1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้อง 1203 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  เว็บไซต์: www.saiyo.co.th
  ใช้งานแผนที่