บริษัท นิสสันขนส่ง จำกัด
ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯไปยังภาคกลางบางส่วนและภาคเหนือทุกจังหวัด
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิสสันขนส่ง จำกัด
3327/4 ซอยแฉล้มนิมิตร ถนนสุดประเสริฐ
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่