แคเรียร์ได้ก้าวเป็นผู้นำของโลกในการผลิต และขายระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศระบบ HVAC และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ รัฐ Connecticut , USA ครอบคลุมถึง 171 ประเทศ ทั่วโลก แคเรียร์ได้รวบรวมระบบของ HVAC และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทำความเย็นพร้อมด้วยการจัดการแบบท้องถิ่นทำให้เป็นผู้นำในเกือบจะทุกๆ ประเทศ เครื่องปรับอากาศถือว่าเป็นเกียรติประวัติของ Carrier และยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึงนอกเหนือจากความสบายที่คุณจะได้ในระหว่างฤดูร้อนอันอบอ้าว ด้วยความต้องการทั่วประเทศที่เพิ่มมากขึ้นของระบบ HVAC แคเรียร์ จึงประสงค์จะรับบุคลากรตามตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14-15 เลขที่ 1858/63-74 ถ. เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260