JobThai
บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด
บริษัทฯ ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี ผลิตผ้าลูกไม้เพื่อการส่งออกต่างประเทศ เช่น แถบยุโรป และแถบเอเซีย
ติดต่อ
บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด
143,143/3 หมู่ 9
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: http://www.royaluniversallace.com
วิธีการเดินทาง
เข้าซอยนวลทอง หรือซอยเศรษฐกิจ 1 ประมาณ 1 กิโลเมตร จุดสังเกตุหน้าโรงงานมีตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย