JobThai
บริษัท วี แพค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท วีแพค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด ทำธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์สติกเกอร์ แบบม้วนและแบบแผ่น ด้วยเครื่อง เลเตอร์เพลต silk screen เซมิโลตารี่ เฟรคโซ่ เริ่มก่อตั้งปี 2546 เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท วีพี บรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้าน สิ่งพิมพ์ มานานกว่า 8 ปี ด้วยประสบการณ์ การทำงานด้านสิ่งพิมพ์สติกเกอร์มานาน บริษัทได้เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจด้านสติกเกอร์ในอนาคต และภายในไตรมาส ที่ 3 นี้บริษัทได้มีการขยายงาน ด้วยการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับการผลิตสติ๊กเกอร์ในอนาคตได้อย่างเต็มที่ ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานกราฟฟิคอาชีพหลายอัตรา เข้าร่วมงานและก้าวไปด้วยกันกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วี แพค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
38 ซอยขวัญพัฒนา 2 ถ.อโศก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400