บริษัทฯ ผู้ออกแบบ และผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ PHONIK
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฟนนิค อินโนเวชั่น จำกัด
อรุณสุนทรี แฟคตอรี่แลนด์ เลขที่ 29/167 หมู่ 2 ถนน 345 11110
เว็บไซต์: www.phonik.com
ใช้งานแผนที่