JobThai
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับสมัครผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมงานในบริษัทฯ ตามคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1) มีประกันสังคม (วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันต่อปี) 2) มีวันหยุดพักร้อน 6 วันสำหรับครบ 1 ปี 3) มีโบนัสตามผลประกอบการ 4) มีค่าตำแหน่งทุกตำแหน่ง 5) มีเบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา (สำหรับพนักงานที่โรงงาน) ทำตลอด 6) มีอาหารกลางวัน (สำหรับพนักงานที่โรงงาน) และค่าอาหารทำ OT ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 7) และอื่นๆ อีกมาก (ตามผลงาน) 8) มีปรับค่าจ้างระหว่างทดลองงานและเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 ครั้ง และได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 1) ตำแหน่งตัวแทนเทคนิคการขาย มีค่าคอมมิชชั่นส่วนบุคคล++ 2) ตำแหน่งตัวแทนเทคนิคการขาย มีค่าคอมมิชชั่นทีม 3) ตำแหน่งตัวแทนเทคนิคการขาย มีค่าน้ำมันรถ /ค่าเสื่อมสึกหรอ / ค่าโทรศัพท์ สำนักงานทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. โรงงานทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ติดต่อ
บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 ซอยพัฒนาการ 46 (ม.ศิรินเทพ) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ 206 , 11 , 133 , 517 เข้ามาในซอยอีกประมาณ 500 เมตร บริษัทฯอยู่ขวามือ