บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับสมัครผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมงานในบริษัทฯ ตามคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ตามมาตรฐานสากล
 • - โบนัสประจำปี
 • - KPI โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - งบสันทนาการ และการท่องเที่ยวประจำปี
 • - เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา
 • - อาหารกลางวัน
 • - และอื่นๆ อีกมาก (ตามผลงาน)
 • - Sale มีค่าคอมมิชชั่นส่วนบุคคล
 • - Sale มีค่าคอมมิชชั่นทีม
 • - Sale มีค่าน้ำมันรถ /ค่าเสื่อมสึกหรอ / ค่าโทรศัพท์
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
98 ซอยพัฒนาการ 46 (ม.ศิรินเทพ)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-362-5917-19,02-362-5921-22
แฟกซ์: 02-362-5920
ใช้งานแผนที่