บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับสมัครผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมงานในบริษัทฯ ตามคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ตามมาตรฐานสากล - โบนัสประจำปี - KPI โบนัส 2 ครั้ง/ปี - ค่าตำแหน่ง - งบสันทนาการ และการท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา - อาหารกลางวัน - และอื่นๆ อีกมาก (ตามผลงาน) - Sale มีค่าคอมมิชชั่นส่วนบุคคล - Sale มีค่าคอมมิชชั่นทีม - Sale มีค่าน้ำมันรถ /ค่าเสื่อมสึกหรอ / ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ
บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
98 ซอยพัฒนาการ 46 (ม.ศิรินเทพ)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่