ผู้ผลิตและส่งออก เกมส์ ของเล่น และเฟอร์นิเจอร์เด็กทำด้วยไม้ ซึ่งได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น (Prime Minister's Export Award) รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตราดังนี้
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - รถรับ - ส่ง - เงินค่าฝีมือ - ค่ากะ ค่าอาหาร - อื่นๆ เช่น ชุดฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ กีฬาสีภายใน ส่งไปอบรมภายใน-ภายนอก - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 55 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท - พานทอง
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.pintoys.com
ใช้งานแผนที่