ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ /อากาศ / กากของเสียอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
8 สตรีวิทยา 2 ซอย 10 แยก 2-3-2 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่