สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน)ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
5 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
Sale Representative (ชลบุรี)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
2.
17 ต.ค. 62
CNC Engineer
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
3.
17 ต.ค. 62
วิศวกร (วัสดุและโลหะการ)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
4.
17 ต.ค. 62
Plastic Injection Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
5.
17 ต.ค. 62
โปรแกรมเมอร์
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
700/1 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-215-033 - 39
แฟกซ์: 038-743-467
เว็บไซต์: www.tgi.or.th
ใช้งานแผนที่