บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณนิภา เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท คือ
1.บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มประกันรถยนต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2. กลุ่มประกัน Non-Motor ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายต่อสาธารณะชน ประกันภัยวินาศกรรม ประกันภัยความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ำประกัน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง หรือประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ดังนี้ ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
บริษัทย่อย คือ บริษัท แคสแมท จำกัด ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิตอล และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล โดยพนักงานของแคสแมท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ผ่านการอบรม ISO29110 ISO20000และ ISO27001
บริษัทร่วม คือ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด ธุรกิจให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ www.noon.in.th ผ่าน บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด เพื่อเป็นช่องทางให้กับลูกค้าในการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา ทั้งนี้การให้บริการของ TQLD รวมถึงการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าจากการกรอกข้อมูลความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - คอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
 • - เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร, กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
 • - สถานที่ออกกำลังกาย
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • - การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
11 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
17 ต.ค. 62
Programmer (PHP/ASP ,C#.NET ,PL/SQL Oracle)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3.
17 ต.ค. 62
Tele Sale ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
9,900
4. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการ
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
5.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
6.
17 ต.ค. 62
ผู้ช่วยเลขานุการ
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
7.
17 ต.ค. 62
Sale Representative (ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,000-15,000 ( เงินเดือน +ค่าคอมมิชั่น +ค่าน้ำมันรถ +ค่าอินเซนทีฟ +ซิมโทรศัพท์ )
8. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
Tele Sale ประกันภัยรถยนต์
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
9,900 + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าอินเซนทีฟ
10.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงส้าง
11.
17 ต.ค. 62
Account Executive Partner
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือน 12,000 + ค่าคอม 2,000 - 5,000 +++ ตามความสามารถ
ติดต่อ
123 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-119-8888 ต่อ 1012, 091-890-5882
แฟกซ์: 02-119-8800
เว็บไซต์: www.tqm.co.th, www.facebook.com/job.tqm
Line ID: @HRtqm
วิธีการเดินทาง
- ถนน พหลโยธิน : 24, 34, 59, 63, 107, 126, 129, 178, 185, ปอ.206, ปอ.503, ปอ.545 , - ถนน ลาดพร้าว : 126, 178, ปอ.545 , - ถนน รัชดาภิเษก : ปอ.514, ปอ.529 , - ถนน รามคำแหง : 126, ปอ.545 , - ถนน วิภาวดีรังสิต : 34, 59, ปอ.503,185, 95* มาลง ถ.รามอินทรา , - ถนน งามวงศ์วาน : 104, 63, 545, 171 ลงป้ายเสนานิคม ( ถนนพหลโยธิน ซอย 32) ฝั่งตลาดบางเขน และนั่งรถสองแถวสายลาดปลาเค้า ลงซอยลาดปลาเค้า 25 , - ถนน รามอินทรา : 150, 95, 95 ก, 26, ปอ.520, ปอ.556 ปอ.512 ปอ. 554 , ลงที่ตลาดรามอินทรา กม.2 ขึ้นรถสองแถวสีแดงในตลาด ลงซอยลาดปลาเค้า 25 เกษตร-นวมินทร์178, รถสองแถว สาย เกษตร-นวมินทร์ ลงสี่แยกลาดปลาเค้า ตัดกับ ถ.เกษตร-นวมินทร์
ใช้งานแผนที่