บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นผู้นำทางด้านอินฟอร์เมชันเทคโนโลยี ดำเนินกิจการด้านการวิจัยการตลาด, ให้บริการข่าวสารข้อมูล, ผลิตนิตยสารด้านไอที, ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต, รับวางระบบตรวจสอบบัญชี และบริการให้คำปรึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
เลขที่ 27 อาคารเอ.อาร์ ถ.เจริญนคร ซอย 14
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: http://www.ar.co.th
ใช้งานแผนที่