JobThai
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมทั้งบำรุงรักษา ระบบบัดอากาศเสียให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ตามกฎหมายกำหนด เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ชุดฟอร์มบริษัทฯ กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง/ที่พัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการงานแต่งงาน สวัสดิการฌาปณกิจ จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง
zero position th
THAI KYOWA KAKO CO., LTD.
1/17 ม.5 นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี
ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130