ดำเนินธุรกิจงานพิมพ์หรือผนึกสีด้วยตัวนำความร้อนลงบนกระดาษ และลงบนผ้าชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องอิ้งเจตของเราเอง
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
68/92-93 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-738-8858,02-738-8852
แฟกซ์: 02-738-8854