บริษัท ชิษศุภ เอ็นซีบี จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - เครื่องกล ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว และมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ - ความสามารถเข้ามาร่วมงานซึ่ง ทุกตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจะต้องไปประจำอยู่ที่บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกาแฟคั่วและบดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ลักษณะงาน ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินกองทุนทดแทน - ค่าล่วงเวลา - ค่าเข้ากะ - สวัดดิการอื่นๆตามพื้นฐานของกรมแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชิษศุภ เอ็นซีบี จำกัด
250/356 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่