เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทุกชนิด เช่น อาหารกุ้ง อาหารปลา ทั้งภายในและต่างประเทศ มีความประสงค์ต้องการบุคลากรร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท ดังนี้
สวัสดิการ
- ที่พัก - รถรับส่ง (เฉพาะสำนักงานใหญ่) - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัส - เงินสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
62 หมู่ 2
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เว็บไซต์: http://www.ppprime.co.th
ใช้งานแผนที่