JobThai
บริษัท โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
โรงงานผลิตเสื้อยืดทุกประเภท
สวัสดิการ
บ้านพัก เบี้ยขยัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
144/76-78 ถ. ลำลูกกาซอย 4
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.overseasgarment.com