JobThai
บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว กว่า15ปี เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าประเภทถุงมืออุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
1.ค่าที่พักอาศัย 2.รถรับส่ง 3.เครื่องแบบพนักงาน 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.มีโรงอาหาร ข้าวฟรี 6.ค่าอาหารตามวันทำงาน 7.ค่ารักษาพยาบาล และฑันตกรรม 8.โบนัสประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่ 10.เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ 11.ฯลฯ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด
7/211 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.atomgloves.com