บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1974 เพื่อผลิตสังกะสีคลอไรด์ ( Zinc Chloride ) เป็นหลัก ปัจจุบันนี้เราได้ผลิตเคมีสังกะสีเคมี อื่นๆ อาทิ แอ็กทีฟซิงก์อ๊อกไซด์ ซิงก์คาร์บอเนต ซิงก์แอมโมเนียมคลอไรด์ ซิงก์ซัลเฟต และอื่นๆ อันเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กระบวนการผลิตในบางผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวอย่างเช่น แอ็กทีฟซิงก์อ๊อกไซด์ (Active Zinc Oxide) ได้มาจากกระบวนการผลิต ที่เรียกว่า Wet Process อันมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง กว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม ที่เรียกว่า French Process ผลที่ได้คือ อนุภาคขนาดเล็ก มีพื้นที่ผิวที่สูงกว่า มีการทำงานที่ดี และมีปริมาณโลหะต่ำ มีคุณสมบัติความแข็งแรงด้านเชิงกล โปร่งแสง เป็นต้น เราจำหน่ายสังกะสีเคมีที่มีคุณภาพ ให้ทั้งกับลูกค้าภายในประเทศ และส่งออกไป ยังหลายทวีป อาทิ เอเชีย อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย ยุโรป และแอฟริกา การควบคุมคุณภาพ เรามีกลุ่มนักเคมีและวิศวกร และบุคลากรด้านฝ่ายขาย ที่มีเทคนิคเรามีอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ดี และมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับจากเรา ต้องดีและสม่ำเสมอด้านคุณภาพ เรามีการจำหน่ายเคมีให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พวกเรามีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องปฏิบัติการของเรา ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าของเราจะมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริงสำหรับลูกค้าของเรา เราเชื่อว่า “ สิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา” Global Chemical Co., Ltd. was established in 1974 to manufacture zinc chloride.Now it produces other zinc chemicals like active zinc oxide, zinc carbonate, zinc ammonium chloride, zinc sulphate etc. The products are of high quality and more competitive. Global Chemical supplies quality zinc chemicals to local customers in Thailand and exports to many continents including Asia, North America, Australia, Europe, and Africa.
Benefits
- ปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าข้าว - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - Uniform สำหรับพนักงานในโรงงาน - รถรับ-ส่ง - ทองเที่ยวประจำปี - ( บางตำแหน่งมี ค่าตำแหน่ง , ค่ากะ , โบนัสค่าเป้าการผลิต ) - และอื่นๆ *** หยุดเสาร์เว้นเสาร์ ***
Contacts
GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
376 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท นิคมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map