JobThai
บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , IATF 16949
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน 2-5 วันทำงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • ติดต่อ
  บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
  49/1-3 ม. 4 ถ. พิมพาวาส - แสนภูดาษ
  ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  เว็บไซต์: http://www.ttsplastic.com