บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เบี้ยขยัน 2-5 วันทำงาน
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ค่าอาหาร
  • ค่ากะ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี
  • งานสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
49/1-3 ม. 4 ถ. พิมพาวาส - แสนภูดาษ
ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038-577-438-43 ต่อ 177 or 220
แฟกซ์: 038-577-436-7
เว็บไซต์: www.ttsplastic.com
ใช้งานแผนที่