บริษัท เวลแมน จำกัด
บริษัท เวลแมน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานกว่า 31 ปี บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า เน้นการประหยัดพลังงานทั้งในส่วนของลูกค้าซึ่งทำให้มีผลต่อการประหยัดพลังงานของประเทศชาติด้วย ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้บริษัทมียอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่โรงงานน้ำตาล โดยเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณ 90 % ของโรงงานน้ำตาลทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำตาลถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและสำคัญของประเทศ และในอนาคตของบริษัทฯ มีเป้าหมายจะก้าวเข้าสู่ AEC ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลระดับอาเซียนต่อไป บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตอยู่ที่ จ.นนทบุรี และสิงห์บุรี รายละเอียดบริษัท เวลแมน จำกัด 1.ออกแบบ ผลิต จำหน่าย เครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล เช่น Solid&Liquid separator, Well Sizer , Continuous Vacuum Pan ,Massecuite Reheater ,Jet Condenser,Trayless Clarifier,Wet scrubber ,Sugar Dryer , Bagasse Dryer เป็นต้น 2. ออกแบบ ผลิต จำหน่าย Agitator ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,เคมี, พลาสติก ,อาหาร, สี, กระดาษ , กาว , เครื่องสำอาง ฯลฯ 3.ปรับปรุง แก้ไขขบวนการผลิต ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานน้ำตาล, โรงงานเคมี, โรงงานเอทเธอนอล, โรงงานอาหาร 4. ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้ยืมพนักงาน - เงินช่วยเหลือบิดา-มารดาเสียชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ชุดฟอร์ม - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวลแมน จำกัด
11/73 ซ.พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.wellman.co.th
ใช้งานแผนที่