JobThai
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา นำเข้าเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในปัจจุบันทางห้างฯ กำลังขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน, ค่าโทรศัพท์, ประกันสังคม, ปรับค่าจ้างประจำปี
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 11 ถ.มหาไชย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: www.ktd1950.com