ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา นำเข้าเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในปัจจุบันทางห้างฯ กำลังขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน, ค่าโทรศัพท์, ประกันสังคม, ปรับค่าจ้างประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 11 ถ.มหาไชย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: www.ktd1950.com
ใช้งานแผนที่