บริษัท เอซี พรอพเพอตี้ จำกัด
บริษัท เอซี พรอพเพอตี จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงงานสำเร็จรูป, คลังสินค้า และ อาคารพาณิชย์) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลกร เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอซี พรอพเพอตี้ จำกัด
สำนักงานใหญ่: 88 ซอยรัชดาภิเษก 52 (ซิเมนต์ไทย) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.ac-property.co.th
ใช้งานแผนที่