JobThai
บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารให้ความหวานจากข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีโรงงานกว่า 40 แห่งในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก สำหรับบริษัทในเครือในประเทศไทย ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง โดยมีโรงงานอยู่ที่สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัทฯกำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ รักงานที่ท้าทาย มาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมพัฒนาไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดพนักงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
43/1 หมู่ 3, ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ
ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เว็บไซต์: https://apac.ingredion.com/