บริษัท พีเอ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัท ที่ปรึกษาออกแบบ,ควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
101/7 หมู่ 7 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000