โรงเรียนอนุบาลปาลินา
โรงเรียนอนุบาลปาลินา ( English Program ) โรงเรียนอนุบาลสอนภาษา เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 60% และภาษาไทย 40% ใช้หลักสูตรการสอนแบบ Montessori (มอนเตสซอรี่) Project Approach (การสอนแบบโครงการ) Jolly Phonics(โปรแกรมการสอนการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ)
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลปาลินา
99/32 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 61 ถ.สุขุมวิท 103 10250
เว็บไซต์: www.palinaschool.com