ตลาดไท ผู้ดำเนินการธุรกิจตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าทำงาน ดังต่อไปนี้
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
เลขที่ 31 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120