เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )
48 ตำแหน่ง
1.
20 ต.ค. 62
ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
2.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
3.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ปราจีนบุรี)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
4.
20 ต.ค. 62
HRIS Manager
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
5.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริมการตลาด
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
20 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HRBP)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
pinlocation
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
20 ต.ค. 62
นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
13.
20 ต.ค. 62
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้าง
14.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันตก)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
15.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
16.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
17.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
18.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคอีสาน)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
19.
20 ต.ค. 62
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคตะวันตก)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
20.
20 ต.ค. 62
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคอีสาน)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-833-8225
เว็บไซต์: www.betagro.com/career