บริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัด
บริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน, กระดาษปอนด์สี และผลิตกระดาษได้หลากหลายชนิด รวมทั้งกระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์ทั่วไป สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดนครปฐม ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์มาร่วมงานจำนวนมาก ตำแหน่งดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัด
99/9 หมู่ที่ 7 73000