บริษัท ทรีดี อินทีเรียส์ จำกัด ดำเนินงานด้านตกแต่งภายใน ต้องการรับบุคลากร ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรีดี อินทีเรียส์ จำกัด
73 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.3dinteriors.co.th
ใช้งานแผนที่