บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด (TCM) เป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างในเชิงวิชาการอย่างแท้จริง ก่อตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2532 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลงานการบริหารงานก่อสร้าง จำนวนกว่า 40 โครงการ ทั้งส่วนงานราชการ และงานเอกชน ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมที่มีสาขาจากต่างประเทศ โรงพยาบาลชั้นนำ และมหาวิทยาลัยต่างๆ
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน - โบนัสประจำปี - กิจกรรมสังสรรค์ท่องเที่ยวประจำปี ในประเทศ / ต่างประเทศ - เบี้ยตรงเวลา - ค่าเดินทาง (ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด) - เบี้ยเลี้ยง
ติดต่อ
บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด
91/1 อาคารฮาบิแทท ซอยสุขุมวิท 53
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.t-cm.co.th
ใช้งานแผนที่