JobThai
เราคือ ผู้ผลิตสายพานลำเลียง และตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะโรงงานสุราและเบียร์ ตัวแทนจำหน่าย ตู้คอนโทรลไฟฟ้า แอร์ มอเตอร์ เครื่องดูดหมอกควันจากน้ำมันของเครื่อง CNC เครื่องตรวจจับความเร็ว Forklift เพื่อความปลอดภัย รวมถึงเครื่องจักรพิเศษในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย
สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยพนักงานทุกคน ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน 2. เงินช่วยเหลืองานมงคลและอวมงคล คลอดบุตร ลาบวช แต่งงาน งานศพ 3. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยและครอบครัวพนักงาน 4. สวัสดิการของขวัญของรางวัลเทศกาลปีใหม่ 5. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านประวัติการมาปฏิบัติงาน ( ประกาศผลวันจัดกิจกรรมปีใหม่บริษัทฯ ) 6. รางวัลด้านอายุงาน ครบ 10 ปี และ 20 ปี 7. สวัสดิการค่าตอบแทนแทนพิเศษ ( กรณีมาทำงานวันเสาร์ ) 8. สวัสดิการพักร้อนและวันหยุดพักผ่อนประจำปี จากที่กฎหมายกำหนด 6 วัน ต่อปี เพิ่มให้ปีละ 1 วัน สูงสุดที่ 12 วันต่อปี 9. เงินโบนัสตามผลการประกอบการ 10. สวัสดิการเงินฝากสงเคราะห์-ออมสินอุ่นใจ 11. เงินช่วยเหลือกรณีบุตรเจ็บป่วย ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 12. วงเงินกู้ยืมฉุกเฉินหรือเงินเดือนเบิกล่วงหน้า 13. สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี 14. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง 15. เครื่องแบบพนักงาน-ชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ 16. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ตามปัจจัยเสี่ยง 17. เงินสวัสดิการด้านทันตกรรม ( ส่วนต่างจากประกันสังคม 500บาท/ปี ) 18. ลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
333/46 หมู่ 6 ซอยโครงการทิพย์ 8 ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.ger.co.th