ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และมีบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และคลังสินค้า
สวัสดิการ
* OT * มีโบนัสประจำปี * มีชุดฟอร์ม * มีบ้านพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
78 ซอยกัปตันบุช(เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่