Nutrimetics International (Thailand) Ltd.
เราเป็นบริษัทในกลุ่ม Tupperware Brand สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหุ้นของอเมริกาที่จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางและครัวเรือนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก นูทรีเมติคส์ได้ก่อกำเนิดมานานกว่า 40 ปี โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอยู่ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย นูทรีเมติคส์ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 25 ปี โดยได้จำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำที่ได้รับการวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อให้เหมาะสมกับผิวพรรณของลูกค้า ผลิตภัณฑ์นูทรีเมติคส์จึงได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกจากอดีตจนถึงปัจจบัน
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Nutrimetics International (Thailand) Ltd.
  44 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ
  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  เว็บไซต์: www.nutrimetics.co.th