JobThai
Factory Automation บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจัดหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ System integration ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ด้วยประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี ทำให้ปัจจุบัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าเกี่ยวกับ Factory and Process Automation ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงและการพัฒนาการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง :
ติดต่อ
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.ie.co.th