เป็นบริษัทซึ่งให้บริการครอบคลุมครบวงจรในสายงานออกแบบ, บริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแนวความคิด และวางแผนงานโครงการ จนการก่อสร้างเสร็จสิ้น และสืบเนื่องถึงการบริการและซ่อมบำรุงหลังการก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 จำกัด
50/1199 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.ph2000.co.th
ใช้งานแผนที่