ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
สวัสดิการ
1. ชุดฟอร์มพนักงาน 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน 4. ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัด
1249/188-191 อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนเจริญกรุง 10500
เว็บไซต์: www.rfimex.com