หนึ่งในบริษัทสนับสนุนงาน ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินสด และขนส่งเงินบรรจุตู้เอทีเอ็ม เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และมีอัตราการขยายตัวของการให้บริการสูง บริษัท ตั้งอยู่ที่ เมืองทองธานี
สวัสดิการ
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนสำหรับพนักงานประกอบด้วย
 • เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนจูงใจ
 • การอบรมประจำปี 2 ครั้ง/ปี
 • ผลประโยชน์เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • แผนประกันกลุ่ม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การแข่งขันกีฬาภายใน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี 47/7 หมู่ 3 11120
  เว็บไซต์: www.progressgunpai.com
  ใช้งานแผนที่