เป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่น ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น อยู่คู่คนไทยมากว่า50 ปี ดำเนินธุรกิจ น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ ชื่อ “IDEMITSU” และ “DAPHNE”บนพื้นที่ 48,000 ตารางเมตร กำลังการผลิตกว่า 70 ล้านลิตรต่อปี และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ,ISO45001:2018 ,ISO/IEC 17025:2005,IATF 16949:2016 ,ISO 50001:2011 นอกจากนี้ บริษัทฯยังพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตและสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าเดินทาง - เบี้ยเลี้ยง - รถยนต์ประจำตำแหน่ง/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน - ค่ารักษาพยาบาล - การอบรมพัฒนาให้กับพนักงาน - ชุดฟอร์ม - อาหารกลางวัน - รถรับ-ส่ง - เบี้ยขยันรายเดือน 600ถึง1,000บาท/เดือน -ขยันต่อเนื่องทั้งปี +เพิ่ม 2,000 บาท - เงินช่วยเหลือครอบครัว บุตร200บาท/เดือน(สูงสุดไม่เกิน3คน),จดทะเบียนสมรส 500 บาท/เดือน - ตรวจร่างกายประจำปี
ติดต่อ
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด/APOLLO (THAILAND) Co., Ltd.
700/623 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: http://www.apollothai.com
ใช้งานแผนที่